loading
Raghava M V
26 September 2017 5:26:52 AM UTC in Kannada Jokes

ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದರೆ

ಆಕಸ್ಮಾತ್ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ಯನಾದರೆ ! ಯಾರು ಯಾರು ಏನು ವರ ಬೇಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಳಿಗೆ ಉತ್ತರ
ರಾಜಕಾರಣಿ: ದೇವರೆ! ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದರೆ ಐದು ವರ್ಷ ನಾನೇ  ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ.
ಪೋಲಿಸ್: ದೇವರೆ! ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ  ಜೇಬು ಚೆಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೋಳಪ್ಪ..
ಎಂಜಿನಿಯರ್: ದೇವರೆ! ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿ  ನಷ್ಟವಾಗದಮ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಪ್ಪ.
ಭಿಕ್ಷುಕ: ದೇವರೆ ! ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ  ಭಿಕ್ಷೆ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ
ಸ್ವಾಮೀಜಿ: ದೇವರೆ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಶರಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡೋ ಬುದ್ದಿ ಕೊಡಪ್ಪ.
 ದೇವರು:  ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣ್ರೋ ಮುಟ್ಟಾಳರಾ,, ನಾನು ನಿಮ್ಮ  ಕೈಗೆ ಸಿಗದೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿರೋದು..
(guest)

0

Reply