loading
Betty Batt
28 September 2017 3:31:45 AM UTC in Marathi Jokes SMS Shayari and Kavita

अमेरिकेत गण्या

मास्तर: काय रे पप्या , गण्या आज उशीर का झाला तुम्हाला..? .

 गण्या : गुरुजी काल रात्री स्वप्नात मी अमेरिकेला गेलेलो, तिथून यायला उशीर झाला.. .

 मास्तर: आणि पप्या तुला का रे उशीर झाला ?? . 

पप्या : गुरुजी, मी गण्याला आणायला एअरपोर्ट वर गेलेलो... खुप धुतले राव मस्तरन
(guest)

0

Reply