loading
Gopal Kumar
24 July 2018 3:14:57 PM UTC in Tamil Husband and Wife Jokes

Manaivi:Enga sorgathil kanavanum manaiviyum senthu vaala mudiyathamae?? Kanavanum:Athunala thaan d

Manaivi:Enga sorgathil kanavanum manaiviyum senthu vaala mudiyathamae??
Kanavanum:Athunala thaan d athu sorgam
(guest)

0

Reply