loading
(guest)

7

Reply

Guest User

nice

nice
22 July 2015 5:12:31 PM UTC
0 Replies
shubham .
shubham .
techer student

techer student

shishak:-sonya tu motha zalyavar kya bannar? sonya:-eka vivahik vakhti. shishak:-tas nahi aai-baba tyana kya dennar? sonya:-sunbai. shishak(thakun):-are bala kay milaun dennar? sonya:-4-5 natu.
22 November 2012 9:01:57 AM UTC
0 Replies
shailesh rasal .
shailesh rasal .

ram sita ravan

ravan - me tula ghevun janar ahe bicylevarun

sita - ramala phone karate ram ravanane mala bicyle var basun kidnap kela ahe

ram-kalji karu nakose ravanala dubble sheet yet

nahi
17 July 2012 7:48:24 AM UTC
0 Replies
Vishal kothekar .
Vishal kothekar .
Hert

Hert

Aushya mhanje prem naste ruday mhanje game naste kadhun dene sope naste kadhlya var jagne kathin aste....
Bhagyashree .
Bhagyashree .

commemt

nice joke
i very like it
13 May 2011 3:30:24 AM UTC
0 Replies
smartsam .
smartsam .

Kay honar aahes?

Teacher : Tu motha zalyawar kay honar ahes?
Student : Kay bharosa! Aaj ahe tar udya nahi.....
27 November 2010 1:44:18 AM UTC
0 Replies