loading
Jitendra Vishwakarma
More than 11 months ago (29 July 2019 6:11:52 PM UTC) in Feelings

Apni mayar se mai neeche to aane se raha, Ki sher bhukha ho magar ghas to khane se raha, Kar sa

Apni mayar se mai neeche to aane se raha,
Ki sher bhukha ho magar  ghas to  khane se  raha,
Kar sa
Apni mayar se mai neeche to aane se raha, Ki sher bhukha ho magar ghas to khane se raha, Kar sa
Apni mayar se mai neeche to aane se raha,
Ki sher bhukha ho magar ghas to khane se raha,
Kar sako to meri chahat ka yakeen kar lena,
Ab tumhe chir ke dil mai dikhane se raha.


Jitendra vishwakarma
9664277233
(guest)

0

Reply