loading
(guest)

435

Reply

@shaggy

joke..

पुणे तिथे काय उणे !!!!

म्हणे पुण्यासारखी हिरवळ कुठेच नाहीये ... पण सगळीच
हिरवळ स्कार्फ घालून फिरणार असेल तर कळणार कसे ..
सदाहरित आहे कि पानझडी !!! काय बरोबर ना ?????

To enjoy more jokes like facebook.com/Timepasswale page

17 October 2012 11:41:57 AM UTC

1 reply            Reply
@shaggy

RE: joke..

superlike....
17 October 2012 11:44:00 AM UTC
0 Replies