loading
(guest)

187

Reply

MADHO MAINPUR GOPALGANJ BIHAR .
MADHO MAINPUR GOPALGANJ BIHAR .

BIBI KAB KAISI LAGATI HAI

SADI SE PAHALE CHANDRAMUKHI,
SADI KE SAMAY SURJMUKHI,
SADI KE BAD JAWALAMUKHI,
SADI KE 10 SAL BAD TU MUJSE SE DUKHI MAI TUJSE DUKHI.
akshi .
akshi .

RE: BIBI KAB KAISI LAGATI HAI

oh Mr.you are wrong.