loading
(guest)

187

Reply

debolena .
debolena .

on bhashan

neta aaj main chhota bhashan dungi.
pa kyun,aapka gala kharab hai?
neta nahi. logo ne dhamki di hai ki lamba bhashan diya to wo mera gala kaat
drnge.

05 November 2012 12:00:27 PM UTC

1 reply            Reply
pariva pranati .
pariva pranati .

interviewer

intervieewer aapki date of birth kya hai.
deepak 28 sir,.


intterviewer kaun se saal ki.
deepak har saal ki.
06 November 2012 11:49:37 AM UTC
0 Replies