loading
(guest)

21

Reply

Rimi .
Rimi .

hum tum

hum tum ik kamera me banth ho to chabi ko jai
ya tho sab larke soch thai hai

hum to ya soch thai hai kaab chabi laab jaya hum ko bache na chaida

29 June 2011 11:38:18 PM UTC

1 reply            Reply
(anonymous) .
(anonymous) .

RE: hum tum

that is funny
29 June 2011 11:41:51 PM UTC
0 Replies